wie zijn wij?

Sinds 1997 zetten een groep enthousiaste en gemotiveerde Valarianen zich vrijwillig in, om op een constructieve en creatieve manier bij te dragen tot een beter Valaar.

Valaar is een van de wijken van Wilrijk. Wilrijk is op haar beurt een district van de stad Antwerpen.

sfeerfoto Valaar

Ons ontstaan

Na een geval van zware agressie, op het Michel Willemsplein, hadden heel wat buurtbewoners het gevoel dat dit niet meer kon, maar wilden op een alternatieve manier reageren. Zij hadden immers het gevoel dat het toenmalige Vlaams Blok deze situatie wou misbruiken. Onder leiding van Renť Corremans en Johan Peeters werden de Valarianen in 1997 voor de eerste keer samengeroepen. De eerste bewonersvergadering was een ware volksvergadering. Velen wilden hun stem laten horen en vonden dat er iets moest gebeuren: op een positieve - manier. Vanuit deze vergadering is er een vaste kern overgebleven die zich engageerde om een nieuwe impuls te geven aan de wijk. Niet enkel veiligheid werd op de agenda geplaatst, maar ook activiteiten rond samenlevingsopbouw, structurele verbeteringswerken rond infrastructuur en een stem naar de lokale politiek.

Onze doelstellingen

  • Aanbrengen en organiseren van laagdrempelige activiteiten voor en door alle bewoners van de wijk Valaar , het ganse jaar door.
  • Een medium aanreiken, onder de vorm van een maandelijkse bewonersvergadering , waar alle bewoners van onze wijk in een positieve dialoog hun standpunten, meningen, suggesties, opmerkingen, verbeterpunten, aandachtspunten,... naar voren kunnen brengen.
  • De banden met lokale politie en buurttoezicht onderhouden met het oog op een positieve samenleving.
  • Adviseren en inspraak verkrijgen van/in thema's die de wijk aanbelangen, bij het lokale bestuur.
  • Waken over de sfeer, infrastructuur, netheid en alles wat leeft bij de bewoners en hier een positief gevolg aan geven.
  • Zorgen dat iedere bewoner de kans krijgt zich fier te voelen als Valariaan.
  • Het versterken van het wijkgevoel (Ik wil best zonder stad en land zijn, zonder pleinen en dreven, maar niet zonder buurtbewoners. Camps&Dewulf, De Morgen, 12 mei 2007)
  • Het informeren over al wat leeft dmv een bewonerskrantje en een website .
  • Inspirerend werken en ons enthousiasme overbrengen naar andere wijken
  • Het samenleven tussen de allochtone en autochtone gemeenschap bevorderen .
Dit alles trachten wij te verwezenlijken in een positieve dialoog, zonder vooroordelen, stigmatisaties en in overleg met alle mogelijke partijen (bewoners, politie, buurttoezicht, district Wilrijk, stad Antwerpen, provincie Antwerpen)

 

komende activiteiten

 
 

Nieuw busaanbod voor Wilrijk
De Lijn herschikt het busaanbod in het district Wilrijk. Op maandag 1 november  wijzigt een ...lees meer

Olympiadekruispunt wordt helemaal heraangelegd
Het Olympiadekruispunt is één van de meest gebruikte kruispunten in het zuiden van Antwerpen. De ...lees meer

Mini rotonde
Het kruispunt van de Letterkundestraat en de Pastoor Bauwenslaan staat gekend als gevaarlijk punt op ...lees meer

 
 
Dit is geen officiŽle website van het district Wilrijk. Het district Wilrijk geeft geen garanties met betrekking tot de aard en de inhoud van de informatie van deze website en is niet aansprakelijk voor de inhoud van deze informatie.
logo district Wilrijk